Kewangan & Pentadbiran

 1. En Jusni Yusoff (Ketua)
 2. Hj Tuan Yaacob Tuan Sof
 3. Hjh Rawiyiah Zakaria
 4. Hj Rubani Dikon

Pembangunan Bisnes & Pemasaran

 1. Dr Ahmad Zainuddin Abdullah (Ketua)
 2. Mohd Alwi Ibrahim
 3. Hj Abdul Rashid Abu Nawar
 4. Mohd Suffian Bin Ahmad Saifuddin
 5. Wan Mohd Aiman Adli Wan Ramlan

Penilaian Projek

 1. Mohd Alwi Ibrahim (Ketua)
 2. Shahrom Latif
 3. Hj Rubani Dikon
 4. Dr Badrol Ahmad

Perhubungan Ahli

 1. Hj Mohammad Aris Adnan (Ketua)
  *Ahli lain, dalam proses perlantikan

Undang - Undang

 1. En Wan Anwar Wan Ibrahim (Ketua)
  *Ahli lain dalam proses perlantikan