Koperasi Islah Malaysia Berhad (KIMB) adalah sebuah Koperasi yang ditubuhkan dengan tujuan menggalakkan budaya menabung dan keusahawanan untuk tujuan kebajikan dan mempertingkatkan taraf sosio ekonomi anggota khususnya dan umat Islam amnya, bertepatan dengan tuntutan “bekerjasama dalam perkara kebaikan dan taqwa”

Koperasi Islah Malaysia Berhad telah diluluskan pendaftarannya pada 21 Januari 1994 di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dengan nombor pendaftaran Koop Nasional No 15.

Visi KIMB

Menjadi Koperasi Nasional Yang Unggul Berteraskan Syariah

Misi KIMB

  1. Menggalakkan budaya menabung dan keusahawanan di kalangan anggota
  2. Melibatkan koperasi dalam aktiviti perniagaan dan pelaburan yang menguntungkan
  3. Menyediakan perkhidmatan berkualiti melalui pengurusan yang amanah dan kompeten.